Một số văn bản kế toán mới

Một số văn bản kế toán mới

Một số văn bản về Phương pháp hạch toán, ghi chép chứng từ và các tài khoản kế toán KBNN. Tài khoản kế toán kho bạc.xls Phương pháp hạch toán kế toán KBNN.doc Nội dung tài khoản KBNN.doc Phương pháp ghi chép trên chứng từ KBNN .doc Xử lý cuối kỳ trên các phân hệ.doc

Biểu mẫu giao dịch tại Kho bạc

Biểu mẫu giao dịch tại Kho bạc

Tạm cấp Dự toán đầu năm C6-13 De nghi tam cap KP .doc   Đăng ký Lao động, tiền lương Đăng ký lương đầu năm.xls Biến động lương trong năm.xls   Hồ sơ mở Tài khoản Giấy đăng ký  mở tài khoản.doc Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký.doc   Chứng từ Thu [...]

Mục lục ngân sách nhà nước

Mục lục ngân sách nhà nước

 Sau đây tôi xin gửi link công văn về sửa đổi Mục lục NSNN và phụ lục kèm theo.   Ban hành mục lục Ngân sách Nhà nước Quyết định số 33_2008_QĐ-BTC.doc   Sửa đổi MLNDNN_Năm 2009 Thông tư số 69_2009_TT-BTC.doc Thông tư số 136_2009_TT-BTC.doc Thông tư số 223_2009_TT-BTC.doc Quyết định số 1441_2009-QĐ-BTC.doc   Sửa [...]

Quy trình giao dịch Kho bạc

Quy trình giao dịch Kho bạc

DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC VĂN BẢN CHI TIẾT VỀ QUY TRÌNH GIAO DỊCH VỚI KHO BẠC: Quy trình Chế độ thanh toán qua kho bạc.doc

Một số văn bản kế toán mới

Một số văn bản kế toán mới

Một số văn bản về Phương pháp hạch toán, ghi chép chứng từ và các tài khoản kế toán KBNN. Tài khoản kế toán kho bạc.xls Phương pháp hạch toán kế toán KBNN.doc Nội dung tài khoản KBNN.doc Phương pháp ghi chép trên chứng từ KBNN .doc Xử lý cuối kỳ trên các phân hệ.doc